Gratis workshops

“Alleen kun je niets, je moet het samen doen.” Johan Cruyff

Zelfsturende teams zijn een populaire strategie; door het geven van meer vrijheid om het werk te organiseren ontstaat meer eigenaarschap, meer motivatie en effectievere samenwerking. De IT sector is een voorloper met agile teams waarbij de product owner bepaalt wat er moet worden gebouwd en het scrumteam bepaalt hoe dat moet gebeuren. Buurtzorg is een voorbeeld van een organisatie die het concept van zelforganiserende teams heeft omarmd in een heel andere sector.

Zelfsturende teams kenmerken zich doordat de leden eerder zelf initiatief nemen, meer gericht zijn op de teambijdrage, beter samenwerken, meer oplossingsgericht zijn en streven naar voortdurende verbetering. In de praktijk bijken zelfsturende teams te zorgen voor verbeterde productiviteit van het team, een daling in het ziekteverzuim, een reductie in de productiestilstand en een verbeterde efficiency.

Een succesvol zelfsturend team ontstaat echter niet vanzelf. De individuele competenties zijn belangrijk en dus ook de wijze waarop het team wordt samengesteld. Die individuele drijfveen bepalen ook de mate van openheid en communicatie; twee belangrijke succesfactoren voor een zelfsturend team. Ook de doelstelling van het team is belangrijk: een ontwikkelopdracht vergt een ander soort team dan een operationele setting. Verder is het illusie om te denken dat een team volledig zelfsturend kan zijn: in een zelforganiserend team is er geen product owner maar een manager die het doel en samenstelling van het team bepaalt, maar die de leden wel autonomie geeft over de wijze waarop ze doelstellingen willen gaan realiseren. Een teamcoach kan de leden daar individueel in begeleiden.    

Ontdek tijdens deze gratis workshop van PRiMAN hoe u succesvol zelfsturende teams kunt samenstellen en coachen. De drijfveren en talenten van de individuele teamleden zijn daarvoor de basis. In de workshop maakt u kennis met de TMA methode die u daarin op weg kan helpen. 

De workshop is gratis voor team leiders, team coaches, ondernemers, managers en scrum masters. Maximaal 20 deelnemers.  

 

“Zelfsturende teams zijn het succes van de snelle groei van mijn bedrijf” 

 

Opzet van de workshop

De workshop wordt verzorgd door agile coach en scrum master Walter Markus en de oprichter van PRIMAN Talent Management Jan Prins

Voorafgaand aan de workshop ontvangen de deelnemers een korte vragenlijst en de mogelijkheid gerichte input (vragen of cases) voor de trainers in te brengen.

Tijdens de workshop zal Walter ingaan op de organisatie en inrichting van een zelfsturende team en deze vanuit zijn ervaring als scrum master op praktische en inspirerende wijze illustreren.

Jan zal ingaan op samenstelling en ontwikkeling van zelfsturende teams vanuit het perspectief van integraal talent management.

Dan is het tijd om in kleine groepjes zelf aan de slag te gaan met je eigen plan van aanpak.

Om het geleerde zelf in de praktijk te brengen in hun eigen team kijgen alle deelnemers na afloop het TMA Talent Game (twv €20) gratis mee naar huis.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging met een agenda. Je deelname is pas definitief na ontvangst van de bevestiging.