Download Whitepaper

Ontvang onze whitepaper Talent Management


Veel organisaties gebruiken (in het verleden) behaalde resultaten als sturingsinstrument. Wie over de afgelopen periode onvoldoende resultaten heeft geboekt krijgt een slechte beoordeling of ligt eruit.

PRiMAN heeft de visie dat sturen op gedrag veel effectiever is. Niet afrekenen op resultaten maar zorgen dat de mensen geïnspireerd en intrinsiek gemotiveerd zijn en ‘drive’ ervaren is de basis voor succesvolle organisaties.

Hoe stuur je dan op gedrag? Mensen er eenvoudigweg op aanspreken is soms nodig maar geen garantie op succes ook omdat het de motivatie ondermijnt.

Gedrag onbenoemd laten of iedereen maar laten doen wat ze leuk vinden is evenmin een oplossing.

Talent Performance Management is enerzijds gericht op het effectief sturen op gedrag en anderzijds borgen dat het juiste gedrag ook leidt tot de beoogde resultaten.

Dit white paper geeft hierop een visie en schetst concrete handreikingen voor het realiseren van talent performance management. Het biedt een concreet handelingsperspectief.


Jan Prins - Oprichter PRiMAN Talent Management BV

Ontvang een download mail