Reorganisaties

Meer doen met minder mensen. De toenemende informatisering, automatisering en robotisering veranderen de inhoud van nagenoeg alle functies of maken deze zelfs overbodig. Ook fusies, overnames of marktontwikkelingen kunnen aanleiding zijn het functiehuis en de organisatiestructuur aan te passen. 

Nieuwe functies vereisen een herijking van de competenties die het  gewenste gedrag beschrijven. Onze visie is dat je de definitie van dit succesgedrag niet moet overlaten aan de experts, maar juist een proces moet faciliteren waarin het verantwoordelijkheid management zalf de keuzes maakt. 

Onze aanpak kenmerkt zich door een hoge participatiegraad vanuit de organisatie ondersteund door een efficiënt instrumentarium. Draagvlak ontstaat door input vanuit de werkvloer mee te nemen en door steeds een wenkend perspectief aan te houden. Ook voor de mensen die als gevolg van de reorganisatie hun talenten elders kunnen inzetten.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Benieuwd wat we samen kunnen bereiken?


Wij staan voor je klaar
 

Ontdek de ware potentie en talenten van je werknemers

Neem nu contact op