TMA Competentie

Aanpassingsvermogen

Zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen.

Indicatie ontwikkelbaarheid:
Aanpassingsvermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Afwisseling hoog en op de drijfveer Orde & structuur laag gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Is bereid om eigen routines te veranderen.
  • Is niet rigide.
  • Verwart aanpassingsvermogen niet met het opgeven van de eigen identiteit (en normen en waarden).

Kan jouw organisatie wel wat meer Aanpassingsvermogen gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Aanpassingsvermogen gebruiken?

WhatsApp chat