TMA Competentie

Organisatiesensitiviteit

Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Organisatiesensitiviteit is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Conformeren en Sociabiliteit & contact hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Beschikt over kennis van het functioneren van organisaties.
  • Is zich bewust van wat er gaande is in de werkomgeving.
  • Kijkt over de muren van het eigen team, cluster of de eigen afdeling heen.

Kan jouw organisatie wel wat meer Organisatiesensitiviteit gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer organisatiesensitiviteit gebruiken?

WhatsApp chat