Gratis workshops

Samenwerken klinkt zo makkelijk, maar de realiteit is anders.”

Een team dat elkaars talenten kent, gebruikt en de valkuilen accepteert presteert vele malen beter dan een team waarbij de individuele leden vooral op zichzelf gericht zijn. Een slecht functionerend team kenmerkt zich door haantjesgedrag, elkaar van het werk afhouden, klagen over anderen en controlegedrag.

De effectiviteit van het team wordt voor 80% (onderzoek van Gallup) bepaalt door de manager als degene die verantwoordelijkheid draagt voor het team. Zelfsturende teams zijn minder afhankelijk van de managersrol, maar hebben daardoor wel veel moeite met het bepalen van de koers en het aanspreken van elkaar.

Ontdek tijdens deze gratis TMA Workshop hoe u door meer in te spelen op de drijfveren en talenten van de teamleden de samenwerking en afstemming kunt verbeteren en daarmee de prestaties van het team naar een hoger niveau kunt brengen.

De workshop is gratis voor team leiders,  managers, project managers en scrum masters. Maximaal 20 deelnemers.  

 

 

 

“Samen werken is de basis voor ons succes”