TMA Methode

TMA Methode

TMA® Methode is een geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers waarbij de ontwikkeling van talenten en competenties centraal staat. TMA® Methode, uitgegeven door EhrmVision, is er op gericht op concrete wijze het beste uit mensen te halen. 

TMA Methode gaat over de sturingsinstrumenten die de organisatie kan inzetten om de resultaten (performance) zo goed mogelijk te krijgen:

- de selectie van de juiste medewerkers

- de ontwikkeling van de medewerkers

- de samenwerking tussen de medewerkers

TMA® methode is gebouwd op de missie om psychologische kennis toegankelijker en bruikbaarder te maken vanuit de visie dat de gedragsvoorkeuren en -stijlen van mensen zeer bepalend zijn voor het succes in de werkomgeving. De ontwikkeling ervan heeft meer dan 10 jaar gevergd.

Met de  TMA® methode worden 53 competenties en 22 drijfveren uitvoerig in kaart gebracht. Dit biedt de basis voor verantwoorde besluitvorming, persoonlijke ontwikkeling en rendement verbetering.

- Bekijk alle TMA Competenties
- Bekijk alle TMA Drijfveren

Inmiddels genereren consultants en klanten met behulp van het expert systeem achter de TMA® methode op jaarbasis 250.000 unieke rapportages. Dat aantal groeit momenteel op jaarbasis met 30%. Het leeuwendeel daarvan heeft betrekking op de Nederlandse markt. De laatste jaren begint de TMA® methode ook aan te slaan in het buitenland.

Als certified delivery partner levert en implementeert PRiMAN de TMA methode.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 27248559.

 

 

Een volledig beeld van jouw competenties, drijfveren en voorkeursgedragsstijl krijgen?

Neem nu contact op